Антикризовий PR
Види послуг антикризового PR

Антикризовий PR — низка дій, що допомагають запобігти, підтримати та нейтралізувати наслідки ситуацій, що негативно впливають на репутацію компанії, імідж керівників та команди.

 

Докризове планування

Червона тека – детально розроблений план екстрених комунікаційних заходів в умовах позаштатних ситуацій. Документ дає бізнесу можливість підготуватися до кризи.

Червона тека містить:

1. Інструкції з підготовки до кризових подій

 • визначає та описує основні види потенційних криз, клієнта;
 • містить критерії оцінки інтенсивності кризових ситуацій;
 • включає список ключових питань та відповідей (Q&A) щодо тих проблем, які уже зараз можуть стати тригером для кризи.

2. Гайд з реагування під час кризи:

перелік ключових повідомлень залежно від рівня кризи та цільових аудиторій; рекомендації з інформаційної підтримки у кризовий час.

3. Механізм дій у післякризовий період:

сценарій виходу із кризи з указанням оцінки потенційної шкоди для репутації компанії.

Підготовка команди до кризи:

 • Тренінг для топ-менеджменту – тема тренінгу «Реагування на кризові ситуації, антикризові комунікації».
 • Практичний тренінг для працівників з імітацією криз.
Антикризове реагування

Ідентифікація кризи:

 • Виявимо зони ризику та систематизуємо їх.
 • Оцінимо ресурси, проаналізуємо наявний алгоритм дій, канали комунікації та меседжі.

Тактика реагування:

 • Складемо покроковий алгоритм дій для кризової ситуації.
 • Сформуємо кризовий штаб чи команду: визначимо склад та основні функції кожного учасника.
 • Проведемо навчання для учасників кризового штабу.
 • Запропонуємо комплекс заходів щодо нейтралізації кризової ситуації.
 • Пропишемо Q&A: компіляція частих запитань і ситуацій, підготовка варіантів реакцій на них.
 • Допоможемо у реалізації антикризової програми: консультування, написання та розповсюдження прес матеріалів, організація заходів, відстеження реакції в інформаційному полі.
Посткризові комунікації

Для виходу з кризи, подолання її наслідків та реабілітації іміджу компанії необхідний план взаємодії зі стейкхолдерами та управління репутацією компанії. У цьому допоможе комплексна PR-стратегія.

Результати антикризового PR із командою MAINSTREAM
 • Виявлено репутаційні ризики, попереджено і нейтралізовано помилкові трактування кризової ситуації.
 • Розроблено систему реагування на критичні та негативні прояви у публічному полі.
 • Призначено відповідальних працівників, які володіють необхідними навичками реагування.
 • Сформовано та навчено команду реагування.
 • Низький рівень негативних публікацій.
 • Досягнуто балансу нейтрально-позитивних публікацій у медіа.

Отримайте безкоштовну консультацію з питань актикризового PR від експертів MAINSTREAM.

Замовити консультацію залишити заявку